Our ambassadors

Our ambassadors

Ambassadors

Part of the family

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Onze ambassadeurs zijn mensen die enerzijds onze visie uitdragen en anderzijds BronzGreen een warm hart toedragen. Dat zijn voor ons de waardevolle personen die onze organisatie maken. Ieder op zijn of haar eigen wijze. Want ook dat is BronzGreen: authenticiteit. Samen zijn we BronzGreen. 

Ambassadors

Part of the family

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Onze ambassadeurs zijn mensen die enerzijds onze visie uitdragen en anderzijds BronzGreen een warm hart toedragen. Dat zijn voor ons de waardevolle personen die onze organisatie maken. Ieder op zijn of haar eigen wijze. Want ook dat is BronzGreen: authenticiteit. Samen zijn we BronzGreen.